Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro denní formu studia obor Pedagogické lyceum 78-42-M/03 bez přijímacích zkoušek. Kritériem přijímacího řízení  je průměrný prospěch za 2. pol. 8. ročníku ZŠ a 1. pol. 9. ročníku. počet volných míst je 8. Přihlášky podávejte do 29. 6. 2020 do 12 hodin.