Pokyny k organizaci přijímací zkoušky – povinnosti uchazeče

Konat přijímací zkoušky bude umožněno uchazeči, který:

1) nemá příznaky onemocnění COVID-19

2) doloží před přijímací zkouškou

a) negativní výsledek antigenního testu nebo preventivního RT-PCR testu provedený v posledních max. sedmi dnech (test provede ve škole, nebo u poskytovatele zdravotnických služeb zařízení),

b) doklad o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního testování neuplynulo více jak 90 dní,

c) certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 starší 14-ti dní.

 

Pokud uchazeči nebyla z důvodu nepředložení dokladu dle výše uvedeného povolena účast na přijímacích zkouškách a uchazeč svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluví ředitelce školy, koná zkoušku v náhradním termínu (31. května).

 

V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba taktéž předložit jeden z následujících dokladů:

– doklad vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb o negativním výsledku testu provedeném za posledních sedm dní, nebo

– doklad o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19 (kdy uběhla doba povinné izolace a od prvního pozitivního testování neuplynulo více jak 90 dní), nebo

– doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 starší 14-ti dní,

Jinak mu účast u přijímací zkoušky nebude umožněna.