Sdělení ředitelky školy Ing. Aleny Marečkové ze dne 19. 3. 2020

 

Vážení rodiče, žáci, zaměstnanci školy,

poprvé v historii České republiky probíhá vzdělávání žáků a studentů mimo prostory školy. Bezpečnostní radou státu byl vyhlášen nouzový stav. Ocitáme se tak ve výjimečné době, která od nás vyžaduje pevné postoje, zodpovědnost a ohleduplnost.

V této situaci Vám chci sdělit následující informace:

Budova školy je uzavřena pro žáky školy.

Usnesením Vlády České republiky ze dne 13. března 2020 č. 207 se nařizuje Pracovní povinnost k zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (odkaz na nařízení vlády), podle tohoto zákona je žák nebo student studujících v uvedených oborech (pro naši školu Předškolní a mimoškolní pedagogika) ve věku od 18 let do věku 62 let povinen:

– uposlechnout výzvy k zaevidování (dle pokynu MHMP)

– uloženou práci vykonávat – zde hrozí i sankce při neuposlechnutí

V tomto týdnu má být rozhodnuto MŠMT o organizaci přijímacích zkoušek a maturitních zkoušek ve školním roce 2019/2020. Tyto informace budou zveřejněny v médiích a na webu MŠMT i na stránkách školy.

Vhledem k výuce na dálku žádám žáky i jejich rodiče o maximální součinnost. Veškerá komunikace, výuka a zadávání úkolů probíhá především formou Microsoft Teams, facebook a aplikací Bakaláři, popř. přes školní e-maily. Klasifikace na dálku bude zahrnuta do hodnocení 2. pololetí a každý žák je zodpovědný za vypracované úkoly.

Pokud se žák zúčastní pracovní povinnosti dle usnesení Vlády České republiky ze dne 13. března 2020 č. 207, bude klasifikován i po individuální dohodě s vyučujícími a odborná praxe tohoto školního roku bude nahrazena zmíněnou povinností.

 

Vážení rodiče, žáci, zaměstnanci,

věřím, že dodržujete všechna opatření karantény a chováte se zodpovědně a ohleduplně. Po prvotním šoku musíme všichni přijmout tento stav.

Přeji Vám všem pevné zdraví a hodně optimizmu. Vše zvládneme.

Praha 19. 3. 2020

Kontakt: email: alena.mareckova@spgsfuturum.cz, telefonní číslo 606 920 502.

 

Úřední hodiny školy jsou pro neodkladné záležitosti pouze ve středu od 9.00 – 12. 00 hod.

Přípravné kurzy matematiky a českého jazyka po dobu uzavření školy se pozastavují. Dle vývoje situace Vám budeme vracet poměrnou část platby za neodučené hodiny nebo nabídneme ještě náhradu (2 – 4 kurzů) v termínech 14 dnů po nástupu do školy.