Vzdělávání žáků 4. ročníků proběhne ve škole při respektování mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví formou konzultací dle rozpisu. Žáci jsou povinni podepsat čestné prohlášení (stáhnout) a odevzdat ho vyučujícímu před konzultací. Každý žák musí mít ke konzultacím minimálně 2 roušky a sáček pro uložení roušky. V průběhu pobytu v učebně nemusí mít žák ani pedagog roušku při zachování rozestupu 2 m.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování:

· zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

· dodržování odstupů 2 m.

Před školou musí žáci také dodržovat odstupy 2 m a mít zakrytá ústa a nos. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Všichni žáci a zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky a pohybují se jen ve vymezených prostorách. Při vstupu do školy si žáci vydezinfikují ruce, rovněž tak po konzultačním bloku.

Celá vyhláška a o ochraně zdraví ve školství