Ve školním roce 2019/2020 stanovilo MŠMT pouze jeden termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ), a to na pondělí 8. 6. 2020. Školní kolo PZ pro uchazeče, kteří uvedli SPGŠ Futurum v přihlášce na prvním místě, proběhne ve čtvrtek 4. 6. 2020 od 8. 30 hod. a pro uchazeče, kteří ji uvedli jako druhou v pořadí, v pátek 5. 6. 2020 od 8. 30 hod. Pozvánky k jednotné PZ a školnímu kolu  spolu s bližšími informacemi budou zaslány poštou a e-mailem.
Náhradní termín JPZ byl stanoven na úterý 23. 6. 2020. Náhradní termíny školního kola jsou pátek 19. 6. (uchazeči s přihláškou na prvním místě) a v pondělí 22. 6. (uchazeči s přihláškou na druhém místě).