Vzhledem k vládnímu opatření ze dne 8. října 2020 je vzdělávání žáků středních škol od 12. října do 23. října 2020 nadále poskytováno formou distanční výuky dle zvláštního rozvrhu. Praktické vyučování probíhá podle daného rozpisu.

26. a 27. října 2020 jsou MŠMT vyhlášeny v ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatořích jako dny volna. 28. října je státní svátek a 29. a 30. října dva dny podzimních prázdnin.

Praha 10. října 2020