Jednotná přijímací zkouška na středních školách pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení přítomnosti žáků při vzdělávání ve škole. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění. Termín zkoušky bude jen jeden.

 

Maturitní zkoušky proběhnou nejdříve 21 dnů po znovuotevření školy.

Ze společné části maturity bude letos vypuštěna písemná část z českého jazyka a cizího jazyka.

Pokud se školy neotevřou do 1. června 2020, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení (1. a 2. pololetí třetího ročníku a 1. pololetí 4. ročníku).

Podoba profilové části MZ, především praktická forma volitelných metodik, bude zjednodušena a upřesněna do konce března.