Naše škola se i letos zúčastní veletrhu středních škol Schola Pragensis ve dnech 26. – 28. 11. 2020.
Letos veletrh  probíhá ON-LINE! Více informací na www.scholapragensis.cz