Ve škole je 30 kusů tabletů pro 3. a 4. ročníky v případě, že by někdo potřeboval pomoc při distanční výuce a neměl k dispozici odpovídající vlastní zařízení. Zastavit se můžete za paní sekretářkou 1.-2.10.2020.