Předseda školské rady vyhlašuje volby do školské rady z řad rodičů žáků.

Volby proběhnou elektronicky v termínu 17.–19. 9. 2020.

Kandidaturu je možné podat taktéž elektronicky, a to do 12. 9. 2020 na adresu: tomas.vesely@spgsfuturum.cz