Zveřejněny výsledky přijímacího řízení denního studia – zde