Zahájení školní docházky 1.9.2021 – v 9:00 – první ročníky sraz s třídními učiteli před vstupem do budovy, ostatní třídy ve svých kmenových učebnách.