Paní ředitelka po dohodě se studenty 10.3.2020 zrušila lyžařský kurz dálkového studia 21.-25.3.2020.
Ze zaplacené částky budou každému odečteny storno poplatky za pobyt ve výši 1500,-Kč + 200,-Kč za dopravu, celkem tedy 1700,-Kč.
Vzhledem k tomu, že pobyt máme objednaný, je možné se zúčastnit individuálně. Pokud někdo bude mít zájem jet, je třeba neprodleně kontaktovat pí. Mojžíšovou (tel. 737 669 560), aby ubytování potvrdila.