MENU

Buďme ve spojení

info@spgsfuturum.cz 272 650 588

Kontaktní údaje

Střední pedagogická škola Futurum s. r. o.
Hornoměcholupská 873
Praha 10, 102 00

Důležité kontakty

ŘEDITELKA

MgA. Kateřina Ondráčková

Zástupce ředitelky pro obor PMP

Mgr. Tomáš Vitásek

Zástupkyně ředitelky pro obory PL a AL

Mgr. Martina Kantová

Výchovná poradkyně, zástupkyně ředitelky pro dálkové studium

Mgr. Jaroslava Apeltauerová

Zástupkyně ředitelky pro obor PMP a komunikaci se zákonnými zástupci

Mgr. Pavlína Hegerová

Metodik prevence

Mgr. Kateřina Hasalová

Sekretářka ředitelky

Jana Šorfová

Sekretářka ředitelky

Ing. Kateřina Krumerová

Pověřenec - OCHRANA os. údajů

Pověřenec - Whistleblowing

Bc. Jaroslav Kocián

Pedagogický sbor

MgA. Kateřina Ondráčková

Jednatelka a ředitelka školy, koordinátorka projektového vyučování, dramatická výchova – specializace; místnost: ředitelna

 

Mgr. Martina Kantová

Zástupkyně ředitelky školy pro obory PL a AL, koordinátorka projektů, třídní učitelka 2.L,  pedagogika, humanitní studia; místnost: ředitelna

Mgr. Tomáš Vitásek

Zástupce ředitelky školy pro obor předškolní a mimoškolní pedagogika, třídní učitel 2.A, matematika, biologie, fyzika; místnost: ředitelna

Mgr. Jaroslava Apeltauerová

Výchovná poradkyně, zástupkyně ředitelky pro obor PMP – dálkové studium, třídní učitelka 2.B, třídní učitelka dálkového studia, tělesná výchova, seminář tělesné výchovy; místnost: školní poradenské pracoviště

Kateřina Apeltauerová

Školní psycholožka, propagace školy; místnost: sekretariát

Mgr. Miriam Bayle

Hra na hudební nástroj; místnost: sborovna

Martina Dastychová

Tělesná výchova, specializace tělesné výchovy; místnost: sborovna

Mgr. Karel Dinda

Garant ICT, koordinátor kombinované výuky, dějepis, informatika, matematika, vedoucí Historického klubu; místnost: sborovna

Mgr. Markéta Donátová

Třídní učitelka 3.A, hudební výchova, hra na hudební nástroj, seminář hudební výchovy; místnost: kabinet 2

MgA. Kristýna Florián

Výtvarná výchova, výtvarná výchova – specializace; místnost: sborovna

Mgr. Katarína Gažová

Německý jazyk; místnost: sborovna

Mgr. Daniel Hanták

Koordinátor čtenářské gramotnosti, literárně jazykové praktikum, český jazyk, seminář českého jazyka, dějepis; místnost: kabinet 2

Mgr. Kateřina Hasalová

Metodička prevence, třídní učitelka 1.ALA, anglický jazyk; místnost: kabinet 2

Mgr. Pavlína Hegerová

2. zástupkyně ředitelky školy pro obor PMP – komunikace se zákonnými zástupci oboru PMP, koordinátorka ŠVP, třídní učitelka 4.A, koordinátorka praxí, pedagogika, seminář pedagogické praxe; místnost: kabinet 1/ředitelna

Mgr. Jan Hnilička

Dramatická výchova – specializace, dramatická výchova; místnost: sborovna

Mgr. Tereza Kolečková

Třídní učitelka dálkového studia, psychologie; místnost: kabinet 1

Mgr. Vladimíra Krajcsovicsová

Třídní učitelka 3.L, anglický jazyk, seminář anglického jazyka; místnost: kabinet 2

Mgr. Pavla Krásová

Biologie, chemie, výchova ke zdraví, základy přírodních věd; místnost: sborovna

Mgr. Kateřina Kučerová

Základy společenských věd, dějepis, dějiny moderní doby, písemná komunikace; místnost: sborovna

Mgr. Lucie Kučerová

Německý jazyk; místnost: sborovna

Mgr. Jitka Malyjurková

Anglický jazyk, seminář anglického jazyka; místnost: sekretariát

Mgr. Jan Mareš

Informatika; místnost: sborovna

Mgr. Polina Mushchinina

Anglický jazyk, seminář anglického jazyka; místnost: sborovna

Mgr. Ivana Pernicová

Dramatická výchova, seminář dramatická výchova; místnost: sborovna

Ing. Matyáš Pokorný

Koordinátor sportovních kurzů, tělesná výchova, základy ekonomiky; místnost: sborovna

MgA. Jiří Rezek

Třídní učitel 1.ALB, dramatická výchova specializace, hudební výchova, osobnostní a kariérní rozvoj, základy přírodních věd, metody kritického myšlení, kroužek DV; místnost: sborovna

Mgr. Lada Řeháková

Český jazyk seminář, hra na hudební nástroj, hudební výchova s metodikou; místnost: kabinet 1

Mgr. Barbora Samková

Výtvarná výchova, seminář výtvarné výchovy; místnost: kabinet 2

Mgr. Monika Seidlová

Třídní učitelka 4.L, humanitní studia, pedagogika, pedagogická praxe, seminář pedagogické praxe; místnost: kabinet 1

Mgr. Jitka Schlichtsová

Psychologie, základy společenských věd; místnost: sborovna

Mgr. Klára Tomášková

Základy společenských věd, humanitní studia; místnost: sborovna

Mgr. Tomáš Veselý

Třídní učitel 1.A, garant školního parlamentu, český jazyk, literárně jazykové praktikum, seminář českého jazyka; místnost: kabinet 1

Mgr. Pavla Vrzalová

Matematika; místnost: sborovna

Dana Absolonová, DiS.

Dálkové studium; místnost: sborovna

MgA. Monika Nováková

Dálkové studium; místnost: sborovna

Kateřina Soukupová, DiS.

Dálkové studium; místnost: sborovna

Jana Šorfová

Sekretářka ředitelky; místnost: sekretariát

Ing. Kateřina Krumerová

Sekretářka ředitelky; místnost: sekretariát

Bc. Lenka Medynská

Facility manažerka, místnost: sekretariát

Ing. Patrik Moder

Účetní školy

Obdržené certifikáty

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 v roce 2016, Držitel Certifikátu kvality Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska