Buďme ve spojení

Střední pedagogická škola Futurum – Divadlo na SPGŠ

Kontaktní údaje

Střední pedagogická škola Futurum s. r. o.
Hornoměcholupská 873
Praha 10, 102 00

Důležité kontakty

ŘEDITELKA

MgA. Kateřina Ondráčková

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Kristýna Florián

Zástupce ředitelky

Mgr. Tomáš Vitásek

Sekretářka ředitelky

Jana Šorfová

Výchovná poradkyně, zástupkyně ředitelky pro dálkové studium

Mgr. Jaroslava Apeltauerová

Metodik prevence

Mgr. Kateřina Hasalová

Školní psycholog

Mgr. Klára Lampová

Pověřenec - OCHRANA os. údajů

Mgr. Radomír Pivoda

Pedagogický sbor

MgA. Kateřina Ondráčková

Ředitelka školy, koordinátorka projektového vyučování, dramatická výchova, dramatická výchova – specializace

MgA. Kristýna Florián

Zástupkyně ředitelky školy, koordinátorka Erasmus +,  výtvarná výchova – specializace

Mgr. Tomáš Vitásek

Zástupce ředitelky školy, třídní učitel 1.A, matematika, biologie

Mgr. Jaroslava Apeltauerová

Výchovná poradkyně, zástupkyně ředitelky pro dálkové studium, třídní učitelka 1.B, tělesná výchova, tělesná výchova s metodikou, osobnostní rozvoj

Mgr. Jan Antoš

Matematika

Kateřina Apeltauerová

Asistentka pedagoga, propagace školy

Mgr. Miriam Bayle

Hudební výchova, hudební výchova s metodikou, hra na hudební nástroj

Mgr. Karel Dinda

Garant ICT, koordinátor kombinované výuky, dějepis, základy přírodních věd, vedoucí Historického klubu

Mgr. Markéta Donátová

Třídní učitelka 2.A, hudební výchova, hra na hudební nástroj, seminář hudební výchovy

Mgr. Daniel Hanták

Koordinátor čtenářské gramotnosti, literárně jazykové praktikum, český jazyk, seminář českého jazyka, dějepis

Mgr. Kateřina Hasalová

Metodička prevence, třídní učitelka 4.L, anglický jazyk

Mgr. Pavlína Hegerová

Koordinátorka ŠVP, třídní učitelka 3.A, koordinátorka praxí, pedagogika, seminář pedagogické praxe, výchova ke zdraví

Mgr. Jan Hnilička

Dramatická výchova – specializace

Mgr. Anna Hořejší

Třídní učitelka 1.AL, anglický jazyk, seminář anglického jazyka

Mgr. Jan Kohout

Fyzika

Mgr. Tereza Kolečková

Třídní učitelka dálkového studia, psychologie

Mgr. Vladimíra Krajcsovicsová

Třídní učitelka 2.L, anglický jazyk, seminář anglického jazyka

Mgr. Pavla Krásová

Biologie, chemie

Mgr. Kateřina Kučerová

Základy společenských věd, dějepis, dějiny moderní doby, písemná komunikace

Mgr. Lucie Kučerová

Německý jazyk

Mgr. Klára Lampová

Školní psycholožka

Mgr. Jan Mareš

Informatika

Mgr. Ivana Pernicová

Dramatická výchova, seminář dramatická výchova

Ing. Matyáš Pokorný

Koordinátor sportovních kurzů, tělesná výchova, základy ekonomiky

Mgr. Lada Řeháková

Český jazyk, hra na hudební nástroj, hudební výchova s metodikou

Mgr. Barbora Samková

Koordinátorka projektů, třídní učitelka 1.L, výtvarná výchova, výtvarná výchova – specializace

Mgr. Monika Seidlová

Třídní učitelka 3.L, humanitní studia, pedagogika, seminář pedagogické praxe

Mgr. Jitka Schlichtsová

Psychologie

Mgr. Renata Slobodová

Anglický jazyk

MgA. Stejskalová Eva

Výtvarná výchova, seminář výtvarné výchovy

Mgr. Klára Tomášková

Základy společenských věd, humanitní studia

Mgr. Tomáš Veselý

Třídní učitel 4.A, garant školního parlamentu, český jazyk, literárně jazykové praktikum, seminář českého jazyka

Mgr. Radim Zabadal

Německý jazyk

Dana Absolonová, DiS.

Dálkové studium

Kateřina Soukupová, DiS.

Dálkové studium

Jakub Kubíček

Vedoucí dramatického kroužku

Patrik Moder

Účetní

Jana Šorfová

Sekretářka ředitelky

Obdržené certifikáty

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 v roce 2016, Držitel Certifikátu kvality Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska