Buďme ve spojení

Kontaktní údaje

Střední pedagogická škola Futurum s. r. o.
Hornoměcholupská 873
Praha 10, 102 00

Důležité kontakty

ŘEDITELKA

MgA. Kateřina Ondráčková

Zástupkyně ředitelky pro lycea

Mgr. Kristýna Florián

Zástupce ředitelky pro PMP obory

Mgr. Tomáš Vitásek

Sekretářka ředitelky

Jana Šorfová

Výchovná poradkyně, zástupkyně ředitelky pro dálkové studium

Mgr. Jaroslava Apeltauerová

Metodik prevence

Mgr. Kateřina Hasalová

Školní psycholog

Mgr. Klára Lampová

Pověřenec - OCHRANA os. údajů

Bc. Jaroslav Kocián

Pedagogický sbor

MgA. Kateřina Ondráčková

Ředitelka školy, koordinátorka projektového vyučování, dramatická výchova, dramatická výchova – specializace; místnost: ředitelna

 

MgA. Kristýna Florián

Zástupkyně ředitelky školy pro obor pedagogické lyceum, koordinátorka Erasmus +,  výtvarná výchova – specializace; místnost: ředitelna

Mgr. Tomáš Vitásek

Zástupce ředitelky školy pro obor předškolní a mimoškolní pedagogika, třídní učitel 1.A, matematika, biologie; místnost: ředitelna

Mgr. Jaroslava Apeltauerová

Výchovná poradkyně, zástupkyně ředitelky pro dálkové studium, třídní učitelka 1.B, třídní učitelka 1. ročníků dálkového studia, tělesná výchova, tělesná výchova s metodikou, osobnostní rozvoj; místnost: školní poradenské pracoviště

Kateřina Apeltauerová

Asistentka pedagoga, propagace školy; místnost: sekretariát

Mgr. Miriam Bayle

Hudební výchova, hudební výchova s metodikou, hra na hudební nástroj; místnost: sborovna

Mgr. Karel Dinda

Garant ICT, koordinátor kombinované výuky, dějepis, základy přírodních věd, vedoucí Historického klubu; místnost: sborovna

Mgr. Markéta Donátová

Třídní učitelka 2.A, hudební výchova, hra na hudební nástroj, seminář hudební výchovy; místnost: kabinet 2

Mgr. Daniel Hanták

Koordinátor čtenářské gramotnosti, literárně jazykové praktikum, český jazyk, seminář českého jazyka, dějepis; místnost: kabinet 2

Mgr. Kateřina Hasalová

Metodička prevence, třídní učitelka 4.L, anglický jazyk; místnost: kabinet 2

Mgr. Pavlína Hegerová

Koordinátorka ŠVP, třídní učitelka 3.A, koordinátorka praxí, pedagogika, seminář pedagogické praxe, výchova ke zdraví; místnost: kabinet 1

Mgr. Jan Hnilička

Dramatická výchova – specializace; místnost: sborovna

Jolana Hladká

Asistentka pedagoga pro třídu 1.AL; místnost: sekretariát

Mgr. Jan Kohout

Fyzika; místnost: sborovna

Mgr. Tereza Kolečková

Třídní učitelka dálkového studia, psychologie; místnost: kabinet 1

Mgr. Vladimíra Krajcsovicsová

Třídní učitelka 2.L, anglický jazyk, seminář anglického jazyka; místnost: kabinet 2

Mgr. Pavla Krásová

Biologie, chemie; místnost: sborovna

Mgr. Kateřina Kučerová

Základy společenských věd, dějepis, dějiny moderní doby, písemná komunikace; místnost: sborovna

Mgr. Lucie Kučerová

Německý jazyk; místnost: sborovna

Mgr. Klára Lampová

Školní psycholožka, místnost: školní poradenské pracoviště; Konzultace: Pondělí a čtvrtek po předchozí domluvě v konzultačních hodinách 8:40-11:40 a 13:00-16:00.

Mgr. Jitka Malyjurková

Anglický jazyk, seminář anglického jazyka; místnost: sekretariát

Mgr. Jan Mareš

Informatika; místnost: sborovna

Mgr. Ivana Pernicová

Dramatická výchova, seminář dramatická výchova; místnost: sborovna

Ing. Matyáš Pokorný

Koordinátor sportovních kurzů, tělesná výchova, základy ekonomiky; místnost: sborovna

Mgr. Lada Řeháková

Český jazyk, hra na hudební nástroj, hudební výchova s metodikou; místnost: kabinet 1

Mgr. Barbora Samková

Koordinátorka projektů, třídní učitelka 1.L, výtvarná výchova, výtvarná výchova – specializace; místnost: kabinet 2

Mgr. Monika Seidlová

Třídní učitelka 3.L, humanitní studia, pedagogika, seminář pedagogické praxe; místnost: kabinet 1

Mgr. Jitka Schlichtsová

Psychologie; místnost: sborovna

PaedDr. Renata Slobodová

Anglický jazyk; místnost: sborovna

MgA. Stejskalová Eva

Výtvarná výchova, seminář výtvarné výchovy; místnost: sborovna

Mgr. Klára Tomášková

Základy společenských věd, humanitní studia; místnost: sborovna

Mgr. Tomáš Veselý

Třídní učitel 4.A, garant školního parlamentu, český jazyk, literárně jazykové praktikum, seminář českého jazyka; místnost: kabinet 1

Pavla Vrzalová

Matematika; místnost: sborovna

Mgr. Radim Zabadal

Německý jazyk; místnost: sborovna

Dana Absolonová, DiS.

Dálkové studium; místnost: sborovna

Monika Nováková

Dálkové studium; místnost: sborovna

Kateřina Soukupová, DiS.

Dálkové studium; místnost: sborovna

Jana Šorfová

Sekretářka ředitelky; místnost: sekretariát

Martin Malár

Majetkový manažer

Jakub Kubíček

Vedoucí dramatického kroužku

Obdržené certifikáty

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 v roce 2016, Držitel Certifikátu kvality Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska