Buďme ve spojení

Kontaktní údaje

Adresa 1

Hornoměcholupská 873
Praha 10, 102 00

Adresa 2

Za Poříčskou bránou 6
Praha 8, 186 00

Střední pedagogická škola Futurum s. r. o.

IČ: 25142771
DIČ: CZ25142771
IZO: 600006662
ČÚ: 7538990247/0100
ID datové schránky: yui45k3

Důležité kontakty

Jednatelka školy a ředitelka pro budovu na Florenci

MgA. Kateřina Ondráčková

Zastupující ředitelka pro budovu na Hornoměcholupské

Mgr. Pavlína Hegerová

Zástupce ředitelky pro obor PMP

Mgr. Tomáš Vitásek

Koordinátor studijního oddělení pro budovu na Florenci

MgA. Kristýna Florián

Zástupkyně ředitelky pro dálkové studium, výchovná poradkyně

Mgr. Jaroslava Apeltauerová

Koordinátor PR a dalšího vzdělávání

Dominik Fee

Metodik prevence

Mgr. Kateřina Hasalová

Provozní manažerka a HR

Ing. Kateřina Krumerová

Sekretářka ředitelky – Hornoměcholupská

Jana Šorfová

Účetní školy

Bc. Patrik Moder

BOZP, PO

Jiří Charvát

Pověřenec

Whistleblowing, OCHRANA os. údajů

Pedagogický sbor

MgA. Kateřina Ondráčková
katerina.ondrackova@spgsfuturum.cz
730 874 876

Jednatelka školy a ředitelka pro budovu na Florenci, koordinátorka projektového vyučování, dramatická výchova – specializace; místnost: ředitelna

Mgr. Pavlína Hegerová
pavlina.hegerova@spgsfuturum.cz
602 611 188

Zastupující ředitelka pro budovu na Hornoměcholupské, koordinátorka ŠVP, třídní učitelka 4.A, pedagogika, pedagogická praxe; místnost: ředitelna

Mgr. Tomáš Vitásek
tomas.vitasek@spgsfuturum.cz

Zástupce ředitelky školy pro obor předškolní a mimoškolní pedagogika, třídní učitel 2.A, matematika, biologie, fyzika, informatika; místnost: ředitelna

MgA. Kristýna Florián
kristyna.florian@spgsfuturum.cz

Koordinátorka studijního oddělení pro budovu na Florenci, výtvarná výchova, výtvarná výchova s metodikou, výtvarná výchova – specializace; místnost: sekretariát

Mgr. Jaroslava Apeltauerová
jaroslava.apeltauerova@spgsfuturum.cz

Výchovná poradkyně, zástupkyně ředitelky pro obor PMP – dálkové studium, třídní učitelka 2.B, třídní učitelka dálkového studia, tělesná výchova, seminář tělesné výchovy; místnost: školní poradenské pracoviště

PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.
jitka.jirsakova@spgsfuturum.cz

Karierní poradkyně a metodik prevence

Bc. Kateřina Apeltauerová
katerina.apeltauerova@spgsfuturum.cz

Pracovník poradenského pracoviště; místnost: školní poradenské pracoviště

Mgr. Miriam Bayle
miriam.bayle@spgsfuturum.cz

Hudební výchova s metodikou, hra na hudební nástroj; místnost: sborovna

Martina Dastychová
martina.dastychova@spgsfuturum.cz

Tělesná výchova, tělesní výchova – specializace; místnost: sborovna

Mgr. Karel Dinda
karel.dinda@spgsfuturum.cz

Garant ICT, koordinátor kombinované výuky, dějepis, informatika, matematika, vedoucí Historického klubu; místnost: sborovna

Mgr. Markéta Donátová
marketa.donatova@spgsfuturum.cz

Třídní učitelka 3.A, hudební výchova s metodikou, hra na hudební nástroj, seminář hudební výchovy, vedoucí školního sboru; místnost kabinet 2

Dominik Fee
dominik.fee@spgsfuturum.cz
731 480 803

Koordinátor PR a dalšího vzdělávání; místost: sekretariát

Mgr. Katarína Gažová
katarina.gazova@spgsfuturum.cz

Německý jazyk; místnost: sborovna

Mgr. Daniel Hanták
daniel.hantak@spgsfuturum.cz

Třídní učitel 2.AL, garant školního časopisu, koordinátor čtenářské gramotnosti, český jazyk, seminář českého jazyka; místnost: kabinet 2/kabinet třídních učitelů

Mgr. Kateřina Hasalová
katerina.hasalova@spgsfuturum.cz

Třídní učitelka 1.AL, metodik prevence, anglický jazyk; místnost: kabinet 2/kabinet třídních učitelů

BcA. Jan Hnilička
jan.hnilicka@spgsfuturum.cz

Dramatická výchova – specializace, dramatická výchova dramatická výchova s metodikou; místnost: sborovna

Mgr. Martina Kantová
martina.kantova@spgsfuturum.cz

Třídní učitelka 2.L, koordinátorka projektů, pedagogika, humanitní studia; místnost: kabinet třídních učitelů

Mgr. Tereza Kolečková
tereza.koleckova@spgsfuturum.cz

Třídní učitelka dálkového studia, psychologie; místnost: kabinet 1

Mgr. Vladimíra Krajcsovicsová
vladimira.krajcsovicsova@spgsfuturum.cz

Třídní učitelka 3.L, anglický jazyk, seminář anglického jazyka; místnost: kabinet 2

Mgr. Pavla Krásová
pavla.krasova@spgsfuturum.cz

Biologie, chemie, výchova ke zdraví, základy přírodních věd; místnost: sborovna

Mgr. Kateřina Kučerová
katerina.kucerova@spgsfuturum.cz

Garant školního parlamentu – Florenc, humanitní studia, dějepis, dějiny moderní doby, základy společenských věd; místnost sborovna

Mgr. Lucie Kučerová
lucie.kucerova@spgsfuturum.cz

Německý jazyk; místnost: sborovna

Mgr. Jan Mareš
jan.mares@spgsfuturum.cz

Informatika; místnost: sborovna

Bc. Polina Mushchinina
polina.mushchinina@spgsfuturum.cz

Anglický jazyk, seminář anglického jazyka; místnost: kabinet 2/kabinet třídních učitelů

Mgr. Ivana Pernicová
ivana.pernicova@spgsfuturum.cz

Dramatická výchova s metodikou, seminář z dramatické výchovy; místnost: sborovna 

Ing. Matyáš Pokorný
matyas.pokorny@spgsfuturum.cz

Koordinátor sportovních kurzů, tělesná výchova, základy ekonomiky; místnost: sborovna

MgA. Jiří Rezek
jiri.rezek@spgsfuturum.cz

Třídní učitel 1.BL, dramatická výchova, dramatická výchova specializace, hudební výchova, osobnostní a karierní rozvoj, metody kritického myšlení, základy přírodních věd, kroužek DV, místnost: kabinet třídních učitelů

Bc. Petra Roulová
petra.roulova@spgsfuturum.cz

Pedagogika, seminář pedagogické praxe, pedagogická praxe; místnost: kabinet 1

Mgr. Lada Řeháková
lada.rehakova@spgsfuturum.cz

Český jazyk, seminář z českého jazyka, hra na hudební nástroj, hudební výchova s metodikou; místnost kabinet 1

Mgr. Barbora Samková
barbora.samkova@spgsfuturum.cz

Výtvarná výchova s metodikou, výtvarná výchova – specializace, seminář výtvarné výchovy; místnost: sborovna

Mgr. Monika Seidlová
monika.seidlova@spgsfuturum.cz

Třídní učitelka 4.L, koordinátorka pedagogické praxe, humanitní studia, pedagogika, seminář pedagogické praxe, pedagogická praxe; místnost: kabinet 1

Mgr. Jitka Schlichtsová
jitka.schlichtsova@spgsfuturum.cz

Psychologie, základy společenských věd; místnost: sborovna

Mgr. Jana Staňková
jana.stankova@spgsfuturum.cz

Anglický jazyk, seminář anglického jazyka; místnost: sborovna

Mgr. Klára Tomášková
klara.tomaskova@spgsfuturum.cz

Humanitní studia, základy společenských věd; místnost: sborovna

Mgr. Tomáš Veselý
tomas.vesely@spgsfuturum.cz

Třídní učitel 1.A, garant školního parlamentu – Hornoměcholupská, český jazyk, seminář českého jazyka, literárně jazykové praktikum; místnost: kabinet 1

Mgr. Pavla Vrzalová
pavla.vrzalova@spgsfuturum.cz

Matematika; místnost: sborovna

Ing. Kateřina Krumerová
katerina.krumerova@spgsfuturum.cz
770 199 919

Provozní manažérka a HR; místnost: sekretariát

Jana Šorfová
jana.sorfova@spgsfuturum.cz
272 650 588

Sekretářka ředitelky – Hornoměcholupská; místnost: sekretariát

Dana Absolonová, DiS.
dana.absolonova@spgsfuturum.cz

Dálkové studium; místnost: sborovna

MgA. Nika Nováková
nika.novakova@spgsfuturum.cz

Dálkové studium; místnost: sborovna

Kateřina Soukupová, DiS.
katerina.soukupova@spgsfuturum.cz

Dálkové studium; místnost: sborovna

Obdržené certifikáty

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 v roce 2016, Držitel Certifikátu kvality Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska