Projekty, do kterých se zapojujeme

Projděte naše projekty

PROJEKT

VÝZVA 54 SPSF

Je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002034 je Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti prostřednictvím aktivit personální podpora, projektová výuka, DVPP a stáže pedagogů v zemích EU.

PROJEKT

VÝZVA 49 SPSF

Je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001606 je zaměřen na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem.

PROJEKT

Výzva 66, Šablony II

Od 1.10.2019 do 30.9.2021 je Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. realizátorem projektu „Šablony II.“

Celková výše podpory činí 918 570 Kč.

Střední pedagogická škola Futurum – EU

PROJEKT

Společně si rozumíme SPSF

Od 1.9.2018 do 30.6.2021 je Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. realizátorem projektu „Společně si rozumíme SPSF“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0­.0/17_045/0001291, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Celková výše podpory činí 639 881 Kč.

PROJEKT

Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Podpora vzdělávání na SPGŠ Futurum.

Od 1. 10.2017 do 30.9.2019 proběhl projekt OPPA financovaný v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita: Rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti na Střední pedagogické škole Futurum pod záštitou Evropského sociálního fondu, Prahy a EU – Investujeme do vaší budoucnosti.

Střední pedagogická škola Futurum – EU

PROJEKT

Operační program
Praha Adaptabilita

Rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti
na SPGŠ Futurum.

V letech 2013–2015 proběhl projekt OPPA financovaný v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita: Rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti na Střední pedagogické škole Futurum pod záštitou Evropského sociálního fondu, Prahy a EU – Investujeme do vaší budoucnosti.

PROJEKT

Mezinárodní spolupráce
Divadlo spojuje

Od roku 2010 jsme spolupracovali se školou Kompakt – Schule mit Zukunft v německém Zwickau, která má společné zaměření a oblast působení. V letech 2012–2014 proběhl společný projekt „Divadlo spojuje“, ve kterém žáci obou škol vytvořili loutkové divadelní představení pro děti. Projekt byl financován z Programu celoživotního učení – Partnerství škol Comenius a navázal na úspěšný projekt v letech 2010–2012.