Studenti se
u nás nenudí...

Školní aktivity pro studenty

Školní divadelní soubor

Školní divadelní soubor se realizuje v rámci kroužku, který se koná každou středu od 16 hodin a je otevřený i pro mimoškolní zájemce/ veřejnost.

Soubor má na škole mnohaletou tradici. Ceny přiváží ze středoškolských divadelních přehlídek na krajské i národní úrovni. Žáci získali ceny za práci s tématem i herecké dovednosti.

Žáci jsou také mimo jiné zapojeni do aktivit školy, prezentují školu a spolupodílí se na organizaci divadelní přehlídky v Novém Strašecí, kde se sami stávají vedoucími dramatických dílen.

Každoročně se účastníme soutěžních přehlídek, dále pak národní dětské divadelní přehlídky ve Svitavách, kde pomáháme s organizací a obohacují se v tvořivých dílnách.

Absolventi divadelního souboru a maturanti z dramatické výchovy se úspěšně hlásí na DAMU.

Garant: Jakub Kubíček

Kontakt: jakub.kubicek01@seznam.cz

Klub mladých diváků

Naše škola je již několikátým rokem členem Klubu mladých diváků (KMD), díky kterému mají naši žáci možnost navštěvovat různá divadelní představení.

V daném školním roce čeká každého člena KMD vždy 6 představení rozličných žánrů v různých divadlech po celé Praze. Členem KMD se na začátku každého školního roku může stát každý, kdo řádně vyplní přihlášku a zaplatí členský poplatek.

Kroužek virtuální reality

Virtuální realita je technologií budoucnosti a nalézá stále širší využití skrze širokou řadu oborů. Na kroužku získáte schopnost ovládat a využívat nejnovější technologii. Obohatíte se také nové vědomosti k učivu probíranému ve škole, o spoustu zážitků a třeba poznáte i nové přátele! Potrénujete vědomosti, pohybové dovednosti i koordinaci. A to nejdůležitější, virtuální realita vás vtáhne a bude vás bavit!

Kroužek je určen pro všechny dobrovolnice a dobrovolníky z řad studentstva i učitelského sboru se zájmem o poznávání moderních technologií, konkrétně virtuální reality. Každé setkání slouží pro seznámení se základním ovládáním VR brýlí a bude vždy zaměřeno na některou z dostupných aplikací. Scházíme se ve frekvenci 1x za 14 dní ve čtvrtek v odpoledních hodinách. Na každou lekci je nutné se přihlásit. Kroužek je pro učitele i studenty zdarma! Těšíme se na vás.

Pro přihlášení kontaktujte Mgr. Barboru Samkovou, Mgr. Karla Dindu či paní zástupkyni Mgr. Kristýnu Florián. 

Historický klub

Historický klub je dobrovolný spolek lidí, které spojuje zájem o svět kolem nás, zejména o společenské vědy, historii a umění z řad studentstva i učitelstva. Účast na našich akcích není povinná, stejně jako není povinné účastnit se všech akcí. Informace o pořádaných akcích naleznete v harmonogramu školního roku nebo na školních nástěnkách.

Pokud se poznáte v následujících větách, pak jsou akce klubu přímo pro Vás:

  • Baví Vás historie nebo se o ní chcete něco nového dozvědět.
  • Jsou pro Vás hodiny dějepisu příliš krátké a chcete vědět víc.
  • Baví Vás cestovat a poznávat nová místa.
  • Rádi občas zmizíte z dohledu rodičů za svými kamarády. 😊
  • Chcete věnovat svůj život poznání, utváření vlastního názoru.
  • Nechcete svůj čas promarnit přejímáním cizích názoru a lží?
  • Chcete si šplhnout u svých drábů (pardon) vyučujících a získat 1 do společenskovědních předmětů? 😊
  • Nezapomeňte: “Národ, který nezná vlastní historii, je odsouzen ji prožít znovu!”

Pro přihlášení na jednotlivé akce kontaktujte  Mgr. Karla Dindu.

Kontakt: karel.dinda@spgsfuturum.cz

Školní časopis

V po-covidové době se pokoušíme obnovit letitou tradici školního časopisu naší školy.

Studentská redakce za drobného pedagogického dozoru tvoří časopis moderního střihu, který by měl obstát v konkurenci (nejen) ostatních školních časopisů. Nadšení je zatím veliké, studenti zapojují s radostí různé své schopnosti (nejen ty týkající se psaní, ale i fotografické či grafické), aby se bylo čím chlubit.

Garant: Daniel Hanták

Kontakt: daniel.hantak@spgsfuturum.cz