Studenti se
u nás nenudí

Střední pedagogická škola Futurum – Loutkové divadlo

Školní divadelní soubor

Divadelní soubor

Školní divadelní soubor se realizuje v rámci kroužku, který se koná každou středu od 16 hodin a je otevřený i pro mimoškolní zájemce/ veřejnost.

Soubor má na škole mnohaletou tradici. Ceny přiváží ze středoškolských divadelních přehlídek na krajské i národní úrovni. Žáci získali ceny za práci s tématem i herecké dovednosti.

Žáci jsou také mimo jiné zapojeni do aktivit školy, prezentují školu a spolupodílí se na organizaci divadelní přehlídky v Novém Strašecí, kde se sami stávají vedoucími dramatických dílen.

Každoročně se účastníme soutěžních přehlídek, dále pak národní dětské divadelní přehlídky ve Svitavách, kde pomáháme s organizací a obohacují se v tvořivých dílnách.

Absolventi divadelního souboru a maturanti z dramatické výchovy se úspěšně hlásí na DAMU.

Klub mladých diváků

Naše škola je již několikátým rokem členem Klubu mladých diváků (KMD), díky kterému mají naši žáci možnost navštěvovat různá divadelní představení.

V daném školním roce čeká každého člena KMD vždy 6 představení rozličných žánrů v různých divadlech po celé Praze. Členem KMD se na začátku každého školního roku může stát každý, kdo řádně vyplní přihlášku a zaplatí členský poplatek.