MENU

Studenti se
u nás nenudí...

Školní aktivity pro studenty

Školní divadelní soubor

Divadelní kroužek by rád vzkřísil školní divadelní soubor, který vznikl v roce 2006 pod názvem “Patologické jahody” a byl režijně kormidlovaný Jiřím Rezkem a popoháněn energií hereček a herců, z nichž velká většina se aktivně věnuje divadlu dodnes. V tradici studentského divadla dále pokračovali např.  Marek Remiš a současná paní ředitelka Kateřina Ondráčková, a když se nyní “otec zakladatel” vrací zpět na Futurum, zdá se být resuscitace školního divadelního souboru zažehnuta.

Dramaturgie divadla se bude věnovat zajímavým textům, které se nevyhýbají žádným tématům s potenciálním cílem oslovit mladé lidi a které hodlá převádět na jeviště nekorektně, přesto s pokorou a inscenačními způsoby citlivými a katarzními.

Zveme všechny studenty napříč obory a třidami, kteří by měli zájem svůj invenční přetlak vložit na prkna, co znamenají svět, aby se přihlásili u Jiřího Rezka (třídní učitel 1.BL). Setkávat se budeme pravděpodobně v pondělí, nebo v úterý odpoledne po skončení vyučování (pravděpodobně po 16. hodině). Bohužel po přestěhování pouze na Florenci (čas vzhledem k  Hornoměcholupákům můžeme upravit).

Garant: Jiří Rezek

Kontakt: jiri.rezek@spgsfuturum.cz

Naše škola je již několikátým rokem členem Klubu mladých diváků (KMD), díky kterému mají naši žáci možnost navštěvovat různá divadelní představení.
 

V daném školním roce čeká každého člena KMD vždy 6 představení rozličných žánrů v různých divadlech po celé Praze. Členem KMD se na začátku každého školního roku může stát každý, kdo řádně vyplní přihlášku a zaplatí členský poplatek.

 

Přihláška online

Historický klub

Historický klub je dobrovolný spolek lidí, které spojuje zájem o svět kolem nás, zejména o společenské vědy, historii a umění z řad studentstva i učitelstva. Účast na našich akcích není povinná, stejně jako není povinné účastnit se všech akcí. Informace o pořádaných akcích naleznete v harmonogramu školního roku nebo na školních nástěnkách.

Pokud se poznáte v následujících větách, pak jsou akce klubu přímo pro Vás:

  • Baví Vás historie nebo se o ní chcete něco nového dozvědět.
  • Jsou pro Vás hodiny dějepisu příliš krátké a chcete vědět víc.
  • Baví Vás cestovat a poznávat nová místa.
  • Rádi občas zmizíte z dohledu rodičů za svými kamarády. 😊
  • Chcete věnovat svůj život poznání, utváření vlastního názoru.
  • Nechcete svůj čas promarnit přejímáním cizích názoru a lží?
  • Chcete si šplhnout u svých drábů (pardon) vyučujících a získat 1 do společenskovědních předmětů? 😊
  • Nezapomeňte: “Národ, který nezná vlastní historii, je odsouzen ji prožít znovu!”

Pro přihlášení na jednotlivé akce kontaktujte Mgr. Karla Dindu.

Kontakt: karel.dinda@spgsfuturum.cz

Školní časopis

V po-covidové době se pokoušíme obnovit letitou tradici školního časopisu naší školy.

Studentská redakce za drobného pedagogického dozoru tvoří časopis moderního střihu, který by měl obstát v konkurenci (nejen) ostatních školních časopisů. Nadšení je zatím veliké, studenti zapojují s radostí různé své schopnosti (nejen ty týkající se psaní, ale i fotografické či grafické), aby se bylo čím chlubit.

Garant: Daniel Hanták

Kontakt: daniel.hantak@spgsfuturum.cz