Studenti se
u nás nenudí...

Školní aktivity pro studenty

Školní divadelní soubor

Divadelní kroužek by rád vzkřísil školní divadelní soubor, který vznikl v roce 2006 pod názvem “Patologické jahody” a byl režijně kormidlovaný Jiřím Rezkem a popoháněn energií hereček a herců, z nichž velká většina se aktivně věnuje divadlu dodnes. V tradici studentského divadla dále pokračovali např. Marek Remiš a současná paní ředitelka MgA. Kateřina Ondráčková, a když se nyní “otec zakladatel” vrací zpět na Futurum, zdá se být resuscitace školního divadelního souboru zažehnuta.

Dramaturgie divadla se bude věnovat zajímavým textům, které se nevyhýbají žádným tématům s potenciálním cílem oslovit mladé lidi a které hodlá převádět na jeviště nekorektně, přesto s pokorou a inscenačními způsoby citlivými a katarzními.

Zveme všechny studenty napříč obory a třidami, kteří by měli zájem svůj invenční přetlak vložit na prkna, co znamenají svět, aby se přihlásili u MgA. Jiřího Rezka (třídní učitel 1.BL).

Potkáváme se každé pondělí od 16:00 – 17:30 v budově na Florenci.

Garant: MgA. Jiří Rezek
Kontakt:jiri.rezek@spgsfuturum.cz

Naše škola je již několikátým rokem členem Klubu mladých diváků (KMD), díky kterému mají naši žáci možnost navštěvovat různá divadelní představení.

V daném školním roce čeká každého člena KMD vždy 6 představení rozličných žánrů v různých divadlech po celé Praze. Členem KMD se na začátku každého školního roku může stát každý, kdo řádně vyplní přihlášku a zaplatí členský poplatek.

Garant: Mgr. Tomáš Veselý 
Kontakt:
tomas.vesely@spgsfuturum.cz

Přihláška online

Historický klub

Historický klub je dobrovolný spolek lidí, které spojuje zájem o svět kolem nás, zejména o společenské vědy, historii a umění z řad studentstva i učitelstva. Účast na našich akcích není povinná, stejně jako není povinné účastnit se všech akcí. Informace o pořádaných akcích naleznete v harmonogramu školního roku nebo na školních nástěnkách.

Pokud se poznáte v následujících větách, pak jsou akce klubu přímo pro Vás:

  • Baví Vás historie nebo se o ní chcete něco nového dozvědět.
  • Jsou pro Vás hodiny dějepisu příliš krátké a chcete vědět víc.
  • Baví Vás cestovat a poznávat nová místa.
  • Rádi občas zmizíte z dohledu rodičů za svými kamarády. 😊
  • Chcete věnovat svůj život poznání, utváření vlastního názoru.
  • Nechcete svůj čas promarnit přejímáním cizích názoru a lží?
  • Chcete si šplhnout u svých drábů (pardon) vyučujících a získat 1 do společenskovědních předmětů? 😊
  • Nezapomeňte: “Národ, který nezná vlastní historii, je odsouzen ji prožít znovu!”

Pro přihlášení na jednotlivé akce kontaktujte Mgr. Karla Dindu.

Kontakt: karel.dinda@spgsfuturum.cz

Kroužek německého jazyka – Florenc

Na Florenci mají studenti možnost navštěvovat dva kroužky německého jazyka: 

  1. Němčina pro začátečníky – je kroužek určený pro studenty začátečníky, kteří si nejsou jistí svým psaným nebo mluveným projevem. Na doučování si procvičujeme gramatiku a slovní zásobu vždy aktuálně podle toho, co se učí v hodinách němčiny. Potkáváme se každý týden v úterý v 7:00 v učebně F3 v budově na Florenci.
  2. Němčina pro pokročilé – jak už název napovídá, tento kroužek je pro studenty, kteří mají zájem rozvíjet své jazykové dovednosti nad rámec běžné výuky. Rozvíjíme slovní zásobu a konverzace, učíme se novou gramatiku. Potkáváme se každý druhý pátek v 7:00 v učebně F4 v budově na Florenci.

Pokud máte zájem se přidat nebo získat více informací, můžete kontaktovat vyučující německého jazyka. 

Garant: Mgr. Katarína Gažová 
Kontakt: katarina.gazova@spgsfuturum.cz 

Kroužek německého jazyka – Hornoměcholupská

V rámci kroužku německého jazyka se žákyně a žáci mohou v menším počtu než během klasického vyučování zdokonalit ve svých znalostech němčiny, procvičit své jazykové schopnosti, vytvořit kreativní projekty, vytvořit si k němčině kladný vztah pomocí odlehčených a zábavných aktivit (hrajeme rolové hry, popisujeme obrázky, hovoříme o všedních tématech). Neboli učíme se německy s chutí!

Potkáváme se každý pátek od 11:50 – 12:35 v budově na Hornoměcholupské.

Pokud máte zájem se přidat nebo získat více informací, můžete kontaktovat vyučující německého jazyka.

Garant: Mgr. Lucie Kučerová 
Kontakt:
lucie.kucerova@spgsfuturum.cz

Konverzační kroužek AJ s rodilou mluvčí

Potkáváme se každé úterý od 16:00 – 16:50 v budově na Florenci v učebně F3.

Pro více informací kontaktuje vyučující anglického jazyka.

Školní parlament

Školní parlament je demokratický orgán složený ze dvou zástupců žáků z každé třídy, kteří jsou voleni svými spolužáky na jeden školní rok. Jeho hlavním cílem je zastupovat zájmy žáků a aktivně se podílet na rozhodování o záležitostech týkajících se života ve škole. Členové školního parlamentu diskutují o různých otázkách, jako jsou například rozvoj školního prostředí, organizace akcí či řešení problémů žáků.

Činnost školního parlamentu zahrnuje přípravu návrhů a doporučení pro vedení školy, spolupráci s učiteli a vedením školy, organizaci akcí a také podporu a zprostředkování komunikace mezi žáky a pedagogy.

Účast ve školním parlamentu poskytuje žákům možnost rozvoje demokratických dovedností, učí je aktivnímu zapojování se do rozhodování a umožňuje jim mít hlas v otázkách týkajících se jejich vlastního vzdělávání a prostředí, ve kterém se učí.

Sledujte nás na Instagramu: parlamet_futurum_hostivar

Garant (Florenc): Mgr. Kateřina Kučerová 
Kontakt:
katerina.kucerova@spgsfuturum.cz

Garant (Hornoměcholupská): Mgr. Tomáš Veselý 
Kontakt:
tomas.vesely@spgsfuturum.cz

Pěvecký sbor FUTUREMI – Hornoměcholupská

Zpíváte rádi? A líbilo by se vám hudbu nejen poslouchat, ale i aktivně provozovat v kolektivu stejně naladěných kamarádů? Potom neváhejte a přijďte mezi nás. My vás totiž rozezpíváme, nadchneme pro vícehlasý zpěv, zapojíme do výběru našeho pestrého repertoáru a nabídneme spoustu nezapomenutelných zážitků.

Pěvecký sbor na naší škole působí od roku 2022, kdy poprvé veřejně vystoupil na vánoční akademii ve Švehlově sokolovně. Sbor je pravidelným účastníkem akcí městské části Prahy 15, spolupracuje s některými pražskými základními školami i s Domy pro seniory, vystupuje na školních akademiích. Vrcholem pěvecké sezóny roku 2023 byl Vánoční koncert v hostivařském kostele Stětí sv. Jana Křtitele, kde kromě pěveckého sboru vystoupil i školní kytarový a flétnový soubor.

Naše zkoušky bývají pravidelně jednou týdně v pondělí ve 12:00 hodin. Zpíváme si sami jen tak pro radost, ale také s chutí vystupujeme na školních i veřejných akcích, organizujeme vlastní koncerty a plánujeme účast na celostátních soutěžích.

Za školní pěvecký sbor Futuremi se na Vás těší vedoucí sboru Mgr. Markéta Donátová

Sledujte nás na Instagramu: pevecky_sbor_futurum

Vedoucí školního sboru: Mgr. Markéta Donátová
Kontakt:
marketa.donatova@spgsfuturum.cz

Školní časopis

Druhým rokem pokračujeme v obnovené tradici školního časopisu. Ten se snaží nejen přiblížit akce, které na škole probíhají, ale i trochu více představit studenty i pedagogy, kteří školu tvoří. Najdete zde tedy jak ukázky různých prací studentů, tak představovací rozhovory jednotlivých učitelů, ale i mnoho dalšího. Ať už jste tedy nadšení do psaní, fotografování či tvorby grafiky, rádi vás přivítáme do rodiny školního časopisu.

Garant: Mgr.Daniel Hanták 
Kontakt:
daniel.hantak@spgsfuturum.cz