Škola s tradicí od roku 1991

Přečtěte si náš příběh

Historie školy

Škola má svou třicetiletou tradici, ale se vstupem pana Jízdného, se organizace vydala inovativní cestou a procesem nezastavitelného rozvoje. V současné chvíli se nám podařilo zvednout počat žáků o 100 %.

Česká školní inspekce ocenila kontinuální rozvoj koncepce a velmi kvalitní odborné vzdělávání, při kterém míříme na všestranný rozvoj žáků a jejich kompetencí. Dosahujeme nadprůměrných výsledků v podobě maturitní zkoušky v daném oboru a naši žáci pokračují na vysoké školy nejen humanitního zaměření.

Záměrem je také vzdělávání budoucích pedagogů, neboť pokud chceme rozvíjet české školství, můžeme přispět pouze tím, že budoucí učitele naučíme novým přístupům. I z toho důvodu jako jediní zavádíme nové obory v podobě Akademického Lycea, kam aplikujeme inovativní metody vzdělávání. A z toho důvodu jsme jediní s podobou praktické maturitní zkoušky v reálném prostředí u oboru PMP.

Fotky školy

Naši úspěšní

Pedagogická poema

Dne 21. září proběhlo školní kolo Pedagogické poemy v učebně dramatické výchovy. Začátek byl naplánován na 8:00 a cílovými skupinami byly letos děti mateřské školy mezi 5 a 7 lety, dále pak studenti střední školy v 1. a 2. ročníku. V jakých disciplínách se žáci představili?
 • Přednes
 • Čtení
 • Improvizované vyprávění

Celostátní kolo letos proběhne 7. – 10. listopadu 2022 v budově VOŠ, SOŠP a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33, vystoupení jednotlivých disciplín se bude odehrávat v divadle Semafor.

Každou disciplinu zastupuje jeden žák/yně, tzn. do celostátního kola jsou ze školního kola nominováni tři žáci/kyně a tři náhradníci v případě nemoci.

Podrobnější informace o celostátním kole naleznete na webových stránkách Pedagogické poemy https://pedagogickapoema.cz a na facebookový profil Pedagogické poemy 2022: https://www.facebook.com/Pedpoema2022


Průběh akcí:

Proběhlo jak školní, tak celostátní kolo. Do školního kola se přihlásilo celkem 25 žákyň.  Akce proběhla v učebně DV a všichni zúčastnění byli odměněni hodnotnou knihou. Nejvíce převažovala kategorie Přednes. Nejméně odvážných bylo v kategorii improvizované vyprávění.

Do celostátního kola pedagogické poemy poradní sbor ve složení Ivana Pernicová a Jan Hnilička vybral:

Přednes: Charlotta Steigerwaldová, 2L

Předčítání: Tereza Chroustová, 1.A

Improvizované vyprávění: Anna Eremiášová, 3.A


Průběh celostátního kola:

KDE: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Praha 6, Evropská 33

KDY: 7 – 10. 11. 2022

54. ročník Pedagogické poemy se konal jak na SŠP Evropská tak v divadle Semafor, kde probíhala vystoupení žáků. Pedagogové i žáci se účastnili také kvalitních odborných seminářů, divadelních představení (Viola – Malý princ) a úvodního a závěrečného večeru. I letos se povedlo organizátorům a lektorům vytvořit nesoutěžní a inspirativní atmosféru, v které se žáci setkávali, vzájemně se inspirovali, předávali si nenásilně zkušenosti. Všichni vystupující obdrželi osobní uznání.

Další informace, videa a fota lze najít také na: https://pedagogickapoema.cz/praha-2022/

 

Pedagogická poema

 1. září proběhlo školní kolo Pedagogické poemy v učebně dramatické výchovy.

V jakých disciplínách se žáci představili?

 • Přednes
 • Předčítání
 • Improvizované vyprávění

Děkujeme všem účinkujícím.  Sešlo se nás celkem 12, což je na počáteční shon na začátku školního roku a karanténní opatření výborný výkon.

V porotě usedly tři pedagožky: Kateřina Ondráčková, Miriam Bayle  Ivana Pernicová. Jako čestný host se přišla podívat i paní ředitelka Jana Grollová, která v závěru předala všem účinkujícím diplomy.

Do národního kola postupuje v každé kategorii jeden účinkující.

V kategorii přednes bude naši školu reprezentovat Nancy Matochová, v kategorii předčítání Anna Ilievová a v kategorii improvizované vyprávění Vendula Plazzerová.

Gratulujeme a držíme palce v národním kole, které se letos koná v Brně 8. – 11. listopadu 2021.

Hudební festival SPGŠ

Hudební festival, na kterém se (s výjimkou covidové pauzy) každoročně setkávají studenti Středních pedagogických škol a Vyšších odborných škol z celé České republiky, se konal ve dnech 24. – 26. 3. 2022 v Karlových Varech. Již 42. ročníku této celostátní soutěže se účastnily dvě žákyně naší školy pod vedením Mgr. Lady Řehákové. V kategorii Sólový zpěv muzikálový, populár zde naši školu úspěšně reprezentovaly Eliška Bartáková (3. A) a Anna Pavlová (3. B).

V obrovské konkurenci ostatních pedagogických škol a velkého počtu soutěžících zejména ve výše zmíněné kategorii hodnotila odborná porota výkony našich studentek jako vynikající, dokonce Anna Pavlová si odnesla cenu nejvyšší – 1. místo.

Hudební festival umožnil všem účastníkům získat nové zkušenosti a byl inspirací a motivací pro jejich další činnost a hudební vývoj.

Hudební festival SPGŠ

Hudební festival, na kterém se každoročně setkávají studenti Středních pedagogických škol a Vyšších odborných škol z celé České republiky, se konal ve dnech 25. – 27. 2. 2019 v Kroměříži. Již 41. ročníku této celostátní soutěže se účastnily tři žákyně školy pod vedením Mgr. Lady Řehákové. Naši školu zde úspěšně reprezentovaly žákyně Karolína Soukupová (2. A) ve dvou kategoriích: Klavír a Sólové nástroje (altová flétna), dále v v kategorii Sólový zpěv muzikálový soutěžily Anna Langerová (2. A) a Iveta Pěkná (2. B).

V obrovské konkurenci ostatních pedagogických škol odborná porota hodnotila výkony našich studentek jako velmi dobré, oceňovala především jejich muzikálnost, přirozený projev a hlasovou průpravu. V kategorii Sólové nástroje byl výkon K. Soukupové oceněn čestným uznáním. Hudební festival umožnil všem účastníkům získat nové zkušenosti a byl inspirací a motivací pro jejich další činnost.

Hudební festival SPGŠ a VOŠ

Hudební festival, na kterém se každoročně setkávají studenti Středních pedagogických škol a Vyšších odborných škol z celé české republiky, se konal ve dnech 9. – 11. 2. 2016 v Krnově. Naši školu zde v kategoriích Vokální skupiny a Sólový zpěv – muzikál, pop reprezentovaly žákyně Simona Antoszyková (1.A), Sára Cilano (2.A), Nikola Dvořáková (1.A), Kristina Kubíčková (2.A) a Iva Turková (3.B). Stejně jako v předchozích letech hodnotila odborná porota výkony našich soutěžících jako velmi dobré, oceňovala především muzikálnost, přirozený projev, výraz a hlasovou průpravu. Hudební festival umožnil všem účastníkům získat nové zkušenosti a byl inspirací a motivací pro jejich další činnost.

Mezinárodní festival hudby, tance a zpěvu „Lomnické hudební jaro“

Ve dnech 22. – 23. 4. 2016 se vybrané studentky školy pod vedením Mgr. Jaroslavy Přasličákové zúčastnily nesoutěžního hudebního festivalu v Lomnici nad Popelkou. Za mimořádná vystoupení je zde v každé kategorii udělována Zvláštní cena poroty. Simona Antoszyková (1.A) získala ocenění v kategorii Sólový zpěv za „Výrazové a procítěné provedení písní“, v kategorii Pěvecké duo pak byl výkon Simony Antoszykové a Ivy Turkové (3. B) oceněn za „Jednotný výrazový projev“.

 

Pěvecká soutěž RH Faktor

Studentka 2. A Kristina Kubíčková se v letošním školním roce zúčatnila 9. ročníku pěvecké soutěže, kterou pořádá Střední pedagogická škola Boskovice. Patronem soutěže je zpěvák a multiinstrumen­talista Petr Bende, který byl také členem poroty. Kristina Kubíčková postoupila se semifinálového kola, které se konalo dne 15. 3. 2016 mezi 16 finalistů a ve finále zpívala za doprovodu živé kapely před širokou veřejností v sále Zámeckého skleníku Boskovice.

Odborná porota ohodnotila její vystoupení 1. cenou. Velkou motivací pro všechny soutěžící byla možnost zazpívat si ve finálovém kole na pódiu společnou píseň s Petrem Bende a po ukončení soutěže také získat zpětnou vazbu na svá vystoupení. Z finálového večera byly pořízeny profesionální fotografie a videozáznam, které jsou ke zhlédnutí na webových stránkách soutěže RH Faktor.

Pedagogická poema

Jako každý rok i v letošním roce se žáci Střední pedagogické školy Futurum zúčastnili celorepublikové akce pro střední pedagogické školy s názvem Pedagogická poema. Přehlídka probíhala ve dnech 9. –12. 11. 2015 v Kroměříži. Pedagogická poema motivuje žáky k zájmu o přednes, hlasité čtení a improvizaci a podněcuje je ke kvalitní tvořivé práci s dětmi a jedinci různého věku. Velký důraz je kladen na pedagogický přesah přehlídky, proto je vždy určena cílová kategorie, pro kterou budou žáci přednášet. Posláním přehlídky je setkávání umělecky orientovaných žáků v oblasti přednesu, čtení a improvizace.

Žáci měli jedinečnou příležitost vyzkoušet si přednášet pro publikum a zhlédnout výstupy ostatních účastníků. Ve dvou dnech se v jednotlivých seminářích mohli ještě lépe připravit na svůj výkon a po přehlídce si vyslechnout odbornou reflexi jejich výkonu. Po přehlídce byli žáci za své výkony veřejně ohodnoceni a byla jim předána ocenění. Školu reprezentoval Jaromír Hladký v improvizaci, který získal Zlaté pásmo a ocenění mistr. V kategorii přednesu se zúčastnila Iva Turková, která získala taktéž Zlaté pásmo a ocenění mistr. A v kategorii čtení reprezentovala školu Veronika Horáková, která získala Stříbrné pásmo a ocenění tovaryš. Letošní přehlídka se tak stala pro naši školu velmi úspěšnou. 

Školní soutěž časopisu Výlety současnosti

Ve 2. pololetí školního roku 2015/2016 se dvě třídy (3. B a 2. A) zúčastnily školní soutěže časopisu Výlety současnosti. Na téma českého přísloví – „Stará láska nerezaví“ měla soutěžící třída vytvořit fotografii své třídy a k této tematické fotografii napsat miničlánek v rozsahu 300 slov k danému tématu.

Jako vítězný byl vybrán příspěvek Michaely Švárové z 3. B, a tím se také stala žákyně výherkyní 4. kola školní soutěže. Její třída se tak díky její kreativitě může těšit na výhru – tři báječné dny mimo školu formou pobytového zájezdu.

Hudební festival SPGŠ a VOŠ

Hudební festival se konal ve dnech 26. – 27. března 2015 v Karlových Varech a zůčastnily se ho tři žákyně naší školy. V silné a početné konkurenci soutěžících z 11 škol celé české republiky se všem našim studentkám podařilo získat ocenění. 2. místo v kategorii Malé vokální soubory – muzikál, pop získaly Lucie Hrabětová (4.A) a Kristina Kubíčková (1.A), v kategorii Sólový zpěv – muzikál, pop byl výkon Sáry Cilano (1.A) oceněn čestným oznáním a Lucie Hrabětová získala v téže kategorii 3. místo.

Mezinárodní festival hudby, tance a zpěvu „Lomnické hudební jaro“

Nesoutěžní festival, který je příležitostí pro vzájemnou inspiraci, předávání zkušeností a motivací pro další činnost, se konal ve dnech 24. – 25. 4. 2015 v Lomnici nad Popelkou. V kategorii Zpěv – sólo se festivalu zúčastnily tři žákyně naší školy ze třídy 1. A Všechny zaujaly porotu především osobitým provedením písní a získaly zvláštní cenu, která je udělována za mimořádná vystoupení v každé kategori. Karolině Güntherové bylo uděleno zvláštní ocenění za „sympatické a citlivé vystoupení“, Sáře Cilano za „energické a výrazové provedení obou skladeb“ a výkon Kristiny Kubíčkové hodnotila porota jako „profesionální vystoupení“. 

Pedagogická poema

Stejně jako v dřívějších letech i letos na podzim se žáci SPGŠ Futurum zúčastnili národní přehlídky v přednesu, čtení a improvizace žáků středních škol. Přehlídka s názvem Pedagogická Poema proběhla ve dnech 9.11. – 12.11.2015 v Kro­měříži, byl to již 48. ročník.

Pedagogická poema motivuje žáky k zájmu o přednes, hlasité čtení a improvizaci a podněcuje je ke kvalitní tvořivé práci s dětmi a jedinci různého věku.

Posláním přehlídky je setkávání umělecky orientovaných žáků v oblasti přednesu, čtení a improvizace, dále rozvoj nadaných žáků v umělecké oblasti a motivace pro další umělecké a pedagogické aktivity.

Inspirativní je i setkávání učitelů, kteří se věnují rozvoji žáků v oblasti přednesu, čtení a improvizace, během přehlídky mají příležitost pro další vzdělávání v oblasti pedagogických, psychologických a uměleckých disciplín.

Kategorie, ze kterých si žáci vybírají:

 • Čtení textu pro cílovou skupinu mladší školní věk/ senioři
 • Improvizované vyprávění pro cílovou skupinu mladší školní věk/ senioři
 • Přednes připraveného textu pro cílovou skupinu mladší školní věk/ senioři

Žáci se během přehlídky připravují v jednotlivých seminářích na svůj výkon pod odborným pedagogickým vedením. Samotná přehlídka probíhá teprve v dalších dnech. Ve volném čase je pro žáky zajištěn program kulturní program. Žáci tak mají jedinečnou příležitost vyzkoušet si přednášet pro publikum, shlédnout výstupy ostatních účastníků a také si vyslechnout odbornou reflexi jejich výkonu. Žáci SPGŠ Futurum letos získali ocenění ve všech kategoriích: Jaromír Hladký- zlaté pásmo a titul mistr v improvizovaném vyprávění pro seniory, Iva Turková- zlaté pásmo a titul mistr v kategorii přednes pro seniory a Veronika Horáková- stříbrné pásmo a titul tovaryš v kategorii čtení pro děti.

 

Divadelní soubor Pa, Jahody!

zaznamenal 28. 3. 2015 svůj dosavadní největší úspěch, když se svojí zásadní inscenací Facky, fucky, fuck okouzlil porotu natolik, že ta představení označila za nečekaný vrchol přehlídky Stodůlecký píseček v Praze a poslala soubor na celostátní přehlídku mladého divadla Nahlížení, která se konala 16. 10. – 19. 10. v Bechyni. Inscenace s kontroverzním názvem i tématem a s kontroverzním zpracováním vztahů matek a dcer, ale s pokorným a niterním poselstvím, zaznamenala mezi mladými diváky velký ohlas. Dramaturgii celostátní přehlídky Mladá scéna v Ústí nad Orlicí zdobila tato inscenace 27. 6. společně s nejlepšími studentskými inscenacemi a opět zanechala vyhraněně polarizované dojmy.

Hudební festival SPGŠ a VOŠ

Ve dnech 26. 3. – 29. 3. 2014 se v Prachaticích konal 36.ročník Hudebního festivalu SPGŠ a VOŠ. Festivalu se v kategorii Sólový zpěv – muzikál zúčastnily žákyně Tereza Smrčinová ze třídy 4.A a Lucie Hrabětová ze třídy 3.A. Výkony obou soutěžících byly hodnoceny jako velmi kvalitní. U Terezy Smrčinové porota kladně hodnotila celkový projev, čistou intonaci, velký rozsah a barvu hlasu, Lucie Hrabětová pak nejvíce zaujala interpretací písně od skupiny The Beatles, za kterou získala v početné a silné konkurenci Čestné uznání.

 

Slánské křižovatky

Členové  divadelního  kroužku nastudovali novou inscenaci Facky, fucky, fuck! s kontroverzním názvem, s kontroverzním tématem, s kontroverzním zpracováním vztahů matek a dcer, ale s pokorným a niterním poselstvím. Hra měla ohlas v květnu 2014 na divadelní přehlídce Slánské křižovatky. Podařilo se jí také uspět ve výběru na národní přehlídku studentského divadla, která se uskutečnila v říjnu 2014 v Bechyni.

Náchodská Prima sezóna

Žáci 4. B oboru Pedagogické lyceum získali ocenění za umístění v kategorii hraný film na 17. ročníku festivalu Náchodská Prima sezóna. Byli vysláni s autorským filmem K. L. A. U. N., který vytvořili jako studentskou práci v rámci hodin Dramatické výchovy –  specializace.

Hudební festival v Prachaticích

Ve dnech 21. 3. – 23. 3. 2013 se žákyně 3. A Tereza Smrčinová zúčastnila 35. ročníku Hudebního festivalu SPGŠ a VOŠ, který se tentokrát konal v Prachaticích. V početné a silné konkurenci získala Tereza Smrčinová za svůj výkon Čestné uznání v kategorii Sólový zpěv – muzikál.

 

Pedagogická poema 

Přehlídka v přednesu, v četbě a v improvizaci žáků středních pedagogických škol se konala v Přerově  v termínu 19. 11. – 22. 11. 2012.

Jako jediní ze zúčastněných středních pedagogických škol jsme získali ocenění za inspirativní vystoupení ve všech třech kategoriích

 • Atilla Vatansever v přednesu pro předškolní děti
 • Gabriela Kučerová v improvizaci pro adolescenty
 • Petra Lehká v předčítání pro děti mladšího  školního věku

 

Mezinárodní festival hudby, tance a zpěvu „Lomnické hudební jaro“

Ve dnech 20. – 21. dubna 2013 se Pěvecký sbor školy zúčastnil pod vedením Mgr. Jaroslavy Přasličákové a Mgr. Lady Řehákové  hudebního festivalu v Lomnici nad Popelkou. Za mimořádná vystoupení v každé kategorii je udělována zvláštní cena poroty. Pěvecký sbor zde získal ocenění za „vhodný výběr písní předvedeného programu“, vybrané žákyně sboru – Lucie Hrabětová, Kateřina Keselicová a Tereza Smrčinová pak reprezentovaly školu také v kategorii Zpěv – sólo, kde ocenění získala Tereza Smrčinová za „výrazný projev a kontakt s publikem“.

 

Pěvecká soutěž Česko zpívá

Talentovaná žákyně 3. A Tereza Smrčinová se zúčastnila VII. ročníku pěvecké soutěže pro začínající zpěváky s mezinárodní účastí – Česko zpívá.

V kategorii Sólisté 15–26 let postoupila ze základního kola, kterého se zúčastnilo 345 soutěžících, přes kolo výběrové až do semifinále. Dne 12. dubna 2013 vystoupila ve Společenském centru UFFO v Trutnově. Videa vybraných soutěžících byla umístěna na webových stránkách soutěže a v hlasování o Cenu internetu obsadila Tereza Smrčinová 15. místo z celkového počtu 199 soutěžících. Její soutěžní nahrávka písní byla také vybrána odbornou porotou k prezentaci v Českém rozhlasu.

Hudební festival v Krnově

Ve dnech 29. 2. – 2. 3. 2012 se vybrané žákyně naší školy pod vedením Mgr. Jaroslavy Přasličákové zúčastnily 34. ročníku Hudebního festivalu SPGŠ a VOŠ v Krnově. Tereza Smrčinová a Pavlína Šubrtová soutěžily v kategorii Sólový zpěv – muzikál, pop, Kateřina Keselicová v kategorii Sólový zpěv – klasická hudba a společně se Sarah Hejzlarovou, Lucií Hrabětovou, Janou Kobrovou, Petrou Lehkou a Monikou Mindošovou se pak zúčastnily ještě  soutěže v kategorii Malé vokální soubory. Odborná porota celkově hodnotila výkony jako velmi dobré, oceňovala především muzikálnost, přirozený projev, výraz, hlasovou průpravu, dramaturgii, a velmi byl vyzdvihován výkon sólistky souboru Terezy Smrčinové.

Pedagogická poema

Přehlídka v přednesu, v četbě a v improvizaci žáků středních pedagogických škol se konala v Nové Pace v termínu 7. 11. – 10. 11. 2011.

Z naší školy byli vysláni žáci: Vendula Flégrová, Petra Lehká, Atilla Vatansever, pedagogický doprovod – Mgr. Lada Řeháková.

Uvedení žáci se zúčastnili hlasové rozcvičky a práce v několika dílnách, kde s nimi pracovali odborní lektoři, kteří s nimi také výstupy rozebírali.

Naši žáci se prezentovali na přehlídce v těchto kategoriích:

 • Cílová skupina mladší školní věk – kategorie četba: P. Lehká.
 • Cílová skupina mladší školní věk – kategorie přednes: V. Flégrová.
 • Cílová skupina senioři – kategorie improvizace: A. Vatansever.

Přestože výstupy našich žáků nebyly oceněny žádnou cenou, žáci byli velmi chváleni za přístup k práci, za velké pracovní nasazení a kreativitu v tvůrčích dílnách, za kamarádské a vstřícné vystupování. Potvrdili, že v disciplínách přednes, předčítání a improvizace vykazujeme velmi solidní úroveň.

Divadelní soubor Patologické jahody se zúčastnil s hrou Candát a činčila v březnu krajské přehlídky studentských divadel, kde získal uznání za režii a scénografii. V květnu potom uvedl v Divadle Za plotem premiéru nové hry Vrátit se 2.

 

Ve dnech 16. – 17. dubna 2011 se vybrané žákyně naší školy pod vedením Mgr. Jaroslavy Přasličákové zúčastnily mezinárodního festivalu v Lomnici nad Popelkou.  Žákyně naší školy byly odměněny zvláštní cenou poroty, která je udělována za mimořádná vystoupení v každé kategorii. V kategorii Zpěv – sólo získala ocenění Tereza Smrčinová za „skvělé propojení pěvecké a taneční složky a citovou hloubku zpěvu“ a v kategorii Zpěv – kvarteta byly oceněny Kateřina Keselicová, Jana Kobrová, Tereza Smrčinová a Pavlína Šubrtová za „citlivé provedení  písní a hezké aranžmá“. Kvarteto vystoupilo za instrumentálního doprovodu Sarah Hejzlarové (housle) a Petry Kokoškové (kytara). Obě žákyně společně s Marií Říhovou (klavír, zpěv), reprezentovaly školu také v kategorii Kapely.

Pedagogická poema 2009

Ve dnech 10. – 12. 11. 2009 se na SPGŠ J. H. Pestalozziho v Litoměřicích konala národní přehlídka v přednesu ve čtení a improvizaci žáků středních pedagogických škol. V každé kategorii byly oceněny nejlepší výkony. V silné konkurenci pedagogických škol z celé republiky si odnesla naše žákyně Kateřina Bartesová Ocenění za inspirativní výkon v improvizaci za jednání s imaginárním partnerem.


Hudební festival

Ve dnech 1. 4. – 4. 4. 2009 se žáci naší školy zúčastnili s velkým úspěchem Hudebního festivalu středních pedagogických škol v Litomyšli. 1. místo v kategorii Malé vokální soubory muzikál , POP získaly Martina Vedralová 4. B, Iveta Švarcová 4. B

 

Divadelní soubor Patologické jahody

2. místo v krajské přehlídce studentských a experimentálních divadel

Česká školní inspekce

Česká školní inspekce ve své poslední zprávě z inspekční činnosti z února 2023 hodnotila podmínky vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům jako vynikající. Ocenila materiální podmínky pro realizované obory vzdělání a promyšlené hospodaření s finančními prostředky i zapojení do evropských projektů a grantů.

Vývoj školy:

 • od poslední inspekční zprávy došlo ke změně ve vedení školy,
 • zvýšil se počet žáků denního studia,
 • škola kontinuálně rozvíjí nastavenou koncepci kvalitního odborného vzdělávání a účinně podporuje všestranný rozvoj osobnosti žáků.

Silné stránky školy jsou:

 • podpora rozvoje odborných kompetencí žáků ve výuce výchovných předmětů,
 • komplexní pojetí praktického vyučování a průběhu pedagogické praxe, 
 • partnerské vztahy a zapojování do regionálních i mezinárodních projektů přispívají ke kvalitnímu naplňování profilu absolventa.