A jaká bude
vaše budoucnost

Vyberte si svůj obor

Existuje celá řada inovací a moderních technologií, které škola může integrovat do vzdělávacího procesu k posílení učení a přípravě studentů na budoucnost. Zde je několik konkrétních příkladů, které plně nabízíme v oboru Pedagogické lyceum Akademické a nahlížíme do nich i v ostatních oborech:

1

MODERNÍ
TECHNOLOGIE

Do výuky využíváme interaktivní tabule, virtuální realitu. Ve výuce využíváte notebooky, kde máte všechny potřebné materiály. Držíme krok s dobou a připravíme Tě na moderní svět.
2

JAZYKOVÁ
PŘÍPRAVA

U nás máš anglický a německý jazyk od prvního ročníku. Dále si můžeš zvolit od třetího ročníku francouzský / španělský jazyk. Podpoříme Tě volitelnými kroužky pro začátečníky i pokročilé. Nabízíme možnost přípravy na jazykové certifikáty.
3

PROJEKTOVÉ
VYUČOVÁNÍ

V rámci kombinované výuky se zapojíš do projektových týdnů, které zaměřujeme především na maturitní předměty a řadíme do smysluplných celků. Navštívíš další vzdělávací instituce, setkáš se s odborníky. Budeš pracovat samostatně i v týmu a své výstupy obhajovat.
4

DALŠÍ MOŽNOSTI
VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci studia můžeš absolvovat další kurzy, které jsou nejen sportovního zaměření. Získáš dovednosti k vedení plaveckého, lyžařského a turistického kurzu. Dále Tě proškolíme na kurzech první pomoci a nabídneme mnoho dalších možností. Všechny dovednosti získáš z praktických ukázek a vlastní zkušenosti.
5

AKTIVNÍ ZAPOJENÍ
DO VÝUKY

Budeš se aktivně zapojovat do výukového procesu a učit se efektivní komunikaci. Povedeme Tě k samostatné práci a její obhajobě. Volíme přístupy a metody, které vzbudí zájem o Tvé učení. Buď součástí výuky a sdílej své výsledky.
6

SPECIALIZACE
PRO TEBE

Umožníme Ti vybrat si specializaci, která bude Tvým maturitním předmětem. Ve vybraném předmětu si rozšíříš své vědomosti až šesti hodinovou dotací. Zajímají Tě humanitní studia? Zaměřuješ se na dramatickou, výtvarnou, případně tělesnou výchovu? Vyber si předmět, který Tě kvalitně připraví na vysněnou vysokou školu.
Integrace inovativních metod a moderních technologií podporuje aktivní výuku. Pomáhá žákům rozvíjet klíčové dovednosti pro 21. století. Zaměřujeme se na kritické myšlení, komunikaci, spolupráci a rozvoj celistvé osobnosti žáka s orientací na společenské, kulturní a politické dění. Naši žáci jsou kvalitně připravení na svou budoucnost.

V oboru PMP považujeme za důležité rozvíjení více stánek osobnosti žáků. Znalosti přetváříme v dovednosti a zkušenosti v profesní kompetence. Otevřená komunikace a respektující přístup jsou základem pro efektivní učení a komplexní rozvoj žáků.

1

ZÍSKÁVÁME PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI

Učíme se pomocí prožitkových metod a praktických činností, jako hra na hudební nástroj, hraní rolí, výtvarné techniky a jejich využití, sportovní aktivity a kurzy.
2

AKTIVNĚ POUŽÍVÁME ZNALOSTI

Při pedagogické praxi se učíme využívat znalosti a ověřovat dovednosti při práci s dětmi v reálném edukačním prostředí.

Efektivně se učíme z chyb a přijímat i poskytovat zpětnou vazbu.

3

UČÍME SE V SOUVISLOSTECH

Odborné pedagogické předměty nabízejí propojení teorie a praxe pro využití v budoucí profesi předškolního a mimoškolního pedagoga.

Zaměřujeme se na hlubší pochopení témat využíváním zkušeností odborníků z oboru.

4

ORIENTUJEME SE NA SILNÉ STRÁNKY OSOBNOSTI

V rámci skupinové výuky a tematických projektů se zaměřujeme na rozvíjení spolupráce, kreativity a podporu individuálních předpokladů žáka.

5

VYUŽÍVÁME MODERNÍ TECHNOLOGIE

Pracujeme s adaptivními učebními programy a aplikacemi, které umožňují efektivní učení a kvalitní profesní přípravu.

6

JSME INOVATIVNÍ

V rámci výuky využíváme prožitkové a aktivizující metody.

Učíme se inovativním postupům pro budoucí práci s dětmi.

Společně se podílím na vzdělávání pro budoucnost.

Jsme si vědomi toho, že žák se učí skrze učitele.

Proto dbáme na pozitivní vztahy a bezpečné prostředí.

Dny otevřených dveří​

20.5.2024 od 18:00
Za Poříčskou bránou 6, Praha 8, 186 00

Připravili jsme si pro Tebe zajímavý program:

 • Prezentace plná informací o Pedagogickém lyceu Akademickém
 • Prohlídka školy
 • Povídání s ředitelkou školy a odpovědi na otázky
 • Setkání se zástupcem parlamentu
 • Ukázky ze specializací esteticko-výchovných předmětů

  Registrace

  JMÉNO A PŘÍJMENÍ

   

  E-MAIL

   

  JSEM

  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

  29.1.2024
  17:00

  LOKALITA

  Florenc

  PŘIHLÁŠKA

  PŘÍPRAVNÉ KURZY

  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

  29.1.2024
  17:00

  LOKALITA

  Florenc

  PŘIHLÁŠKA

  PŘÍPRAVNÉ KURZY

  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

  17.1.2024
  17:00

  LOKALITA

  Hostivař

  PŘIHLÁŠKA

  PŘÍPRAVNÉ KURZY

  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

  17.1.2024
  17:00

  LOKALITA

  Hostivař

  PŘIHLÁŠKA

  PŘÍPRAVNÉ KURZY

  Chcete studovat na gymnáziu?