A jaká bude
vaše budoucnost

Vyberte si svůj obor

1

INTERAKTIVNÍ TABULE
A VIRTUÁLNÍ TŘÍDY:

Interaktivní tabule: Umožňují učitelům prezentovat obsah interaktivně, zapojit studenty a podporovat kolaborativní učení.

2

Adaptivní učební software a mobilní aplikace:

Adaptivní učební programy: Software, který se přizpůsobuje individuálním potřebám studenta, pomáhá zlepšit akademické výsledky a podporuje efektivnější učení.

3

Virtuální a Rozšířená Realita:

Virtuální realita (VR) a rozšířená realita (AR): Poskytují živé, interaktivní zážitky, které mohou zlepšit chápání složitých konceptů vědy, historie, umění a dalších předmětů.

4

PROGRAMOVÁNÍ A ROBOTIKA:

Programování: Učení programování a vývoje softwaru podporuje logické myšlení a kreativitu studentů. Robotika: Robotické technologie umožňují studentům praktickou aplikaci vědeckých a matematických dovedností a podporují týmovou práci.

5

UMĚLÁ INTELIGENCE (AI) A DATA ANALYTICS:

Umělá inteligence: Může pomáhat personalizovat učení, identifikovat slabé stránky studentů a navrhovat specifické cvičení pro zlepšení výsledků. Data Analytics: Analýza dat může poskytovat učitelům užitečné informace o pokroku studentů a pomáhat přizpůsobit výuku podle potřeb třídy.

6

BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE:

Kybernetická bezpečnost: Učit studenty o bezpečnosti na internetu, prevenci kybernetických útoků a ochraně osobních údajů.

Integrace těchto technologií může podpořit aktivní, interaktivní a personalizovanou výuku, což pomáhá studentům rozvíjet klíčové dovednosti pro 21. století, jako jsou kritické myšlení, komunikace, spolupráce a technologická gramotnost. Je důležité, aby škola vybírala technologie, které nejen odpovídají současným potřebám, ale také připravují studenty na budoucnost, která bude pravděpodobně ještě více závislá na technologii.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

11.12.2023
29.1.2024

LOKALITA

Florenc

PŘIHLÁŠKA

Přihláška bude aktualizovaná na základě novely školského zákona.

PŘÍPRAVNÉ KURZY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

11.12.2023
29.1.2024

LOKALITA

Florenc

PŘIHLÁŠKA

Přihláška bude aktualizovaná na základě novely školského zákona.

PŘÍPRAVNÉ KURZY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

13.12.2023
17.1.2024

LOKALITA

Hostivař

PŘIHLÁŠKA

Přihláška bude aktualizovaná na základě novely školského zákona.

PŘÍPRAVNÉ KURZY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

13.12.2023
17.1.2024

LOKALITA

Hostivař

PŘIHLÁŠKA

Přihláška bude aktualizovaná na základě novely školského zákona.

PŘÍPRAVNÉ KURZY