Adventní Norimberk a Regensburg

Informace pro rodiče 

Název zájezdu: Adventní Norimberk a Regensburg – dvoudenní

Termín: 21. 12. 2022 – 22. 12. 2022

Popis vybraného cíle: Prohlídku započneme v půlmilionovém městě na říčce Pegnitz. Od středověku je významným správním a hospodářským střediskem tzv. Horní Falce, s Čechy ho spojuje osobnost Karla IV., který jako císař štědře podporoval jeho rozvoj. Prohlídka se soustředí na nejvýznamnější památky v centru města, navštívíme slavný kostel sv. Vavřince a hlavní náměstí s tržištěm a orlojem (s postavou Karla IV.), prohlédneme si radnici a chrám sv. Sebalda, podíváme se na dům Albrechta Dürera .Po prohlídce si můžeme vychutnat atmosféru vánočních trhů ale i obchodních domů. Ve večerních hodinách přejezd na ubytování. Druhý den po snídani se přesuneme do osádkového města Castra Regina, kdysi střežící římské hranice na Dunaji. Z části si zachovalo původní rozvrh ulic z doby císaře Marka Aurelia, ale i řadu památek z pozdějších období, kdy bylo sídlem biskupství a významným politickým a kulturním centrem. Prohlídku zahájíme u zdymadel plavebních kanálů na severním předměstí (vodní cesta z Atlantiku do Černého moře). Přes nejstarší kamenný most severně od Alp (z r.1135) přejdeme do historického centra.

Cena: 2850 Kč

Cena zahrnuje: V ceně je zahrnuta doprava autobusem, služby průvodce, ubytování se snídaní a zahraniční cestovní pojištění.

Odjezd: 7:15 hod.

Návrat: cca 20:00 hod.

Přihláška: zde