A jaká bude
vaše budoucnost

Vyberte si svůj obor

Pokračovat bude i studium matematiky a přírodovědných disciplín. Podle své zájmové orientace a schopností si žáci mohou zvolit jedno z pěti odborných zaměření: výtvarná výchova, dramatická výchova, tělesná výchova a sport, humanitní studia. Žáci se ve vybraných oborech profilují od druhého ročníku a jimi zvolený obor je součástí maturitní zkoušky. 

Součástí studia jsou také praxe, kterých se žáci účastní ve třetím a čtvrtém ročníku, získané vědomosti tak ukotví při násleších ve vybraných školních, sociálních nebo volnočasových zařízeních.

Dny otevřených dveří

11.12.2023
17:00 – 19:00

AKADEMICKÉ/PEDAGOGICKÉ LYCEUM

29.1.2024
17:00 – 19:00

AKADEMICKÉ/PEDAGOGICKÉ LYCEUM
od 10 hodin workshop „Jeden den Futurákem“ (přihlášení na workshop na: info@spgsfuturum.cz)

Přijímací řízení pro školní rok 2024–2025

 Přijímací zkoušky se skládají z těchto částí: 

Jednotná zkouška formou písemného testu z Českého jazyka a literatury v délce 60 minut a z písemného testu z matematiky a její aplikace v délce 70 minut. Zkouška je centrálně zadávaná pro všechny uchazeče o studium v oborech zakončených maturitní zkouškou. Hodnocení jednotné

zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí z 60 %.  Další kritéria školy (tj. hodnocení prospěchu ze ZŠ nebo víceletého gymnázia a výsledky školní přijímací zkoušky) představují 40 % váhy při hodnocení uchazeče.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 30
Kritéria přijímací zkoušky jsou ke stažení
Vzorový text k pohovoru

Školné

58 000 Kč

V ceně školného:

 • Vzdělávací materiály vytvořené pedagogy školy
 • Potřeby a materiály pro vybrané specializace
 • Pronájem prostorů pro specializace – divadelní sály, výtvarné ateliéry, apod.
 • Odborné semináře a setkávání s partnery školy
 • ISIC
 • Licence Microsoft office
 • Využití tiskárny
 • Využití školní knihovny
 • Další volnočasové aktivity v případě zájmu žáka: divadelní kroužek, školní časopis, školní parlament
 • 2 x za pololetí projektový týden v rámci kombinované výuky (vstupy, organizace, příprava, materiály, odborný lektor)
 • Případné využití školního psychologa

Prostory školy v nově zrekonstruované budově na Praze 8. Za Poříčskou bránou 6.

58 000 Kč

Poznámky:

Povinné sportovní kurzy nejsou hrazeny ze školného.

Žáci nastupující do prvního ročníku denního studia si musejí zakoupit učební pomůcku: notebook s operačním systémem Windows 10 nebo 11 ve verzi Home nebo Profesional

Podejte si přihlášku

Chcete se připravit

Připojte se k nám a začněte svou cestu k úspěchu!

Nashledanou na naší škole, kde se učení stává dobrodružstvím a budoucnost je ve vašich rukou. Pokud máte otázky nebo chcete vědět více, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tady pro vás!

Řekli o nás: