Aktuality

Přečtěte si, co je nového

Střední pedagogická škola Futurum – Projekty na škole

Vyjádření MŠMT k přijímacímu řízení:

V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak

Číst dále »

Informace pro uchazeče

Ve školním roce 2019/2020 stanovilo MŠMT pouze jeden termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ), a to na pondělí 8. 6. 2020. Školní kolo PZ pro uchazeče, kteří uvedli SPGŠ Futurum v přihlášce

Číst dále »

Informace ke vzdělávání žáků 4. ročníků

Vzdělávání žáků 4. ročníků proběhne ve škole při respektování mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví formou konzultací dle rozpisu. Žáci jsou povinni podepsat čestné prohlášení (stáhnout) a odevzdat ho vyučujícímu před konzultací.

Číst dále »