NAHLÉDNUTÍ DO SPISOVÉ DOKUMENTACE 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Vážené uchazečky, vážení uchazeči, vážení rodiče,

ve středu 24. 5. 2023 od 8– 11:30 hodin máte možnost nahlédnout do spisové dokumentace 2. kola přijímacího řízení v budově Střední pedagogické školy Futurum, s. r. o., v sekretariátu ředitelky školy.

Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je Vaším právem, nikoliv povinností.

 

MgA. Kateřina Ondráčková

ředitelka školy