Den otevřených dveří 09. listopadu 2022

Zveme Vás na den otevřených dveří  na Střední pedagogické škole Futurum s.r.o. , který proběhne 9.11.2022 od 17 hod. Na úvod proběhne informační schůzka ve dvou místnostech – v učebně 1 od 17 hod a v učebně 2 od 17:15.

Během této akce budete mít možnost se setkat s našimi studenty, dozvědět se více informací o naší škole, ale i nahlédnout do učeben dramatické, výtvarné a hudební výchovy. Budete si moci také prohlédnout ukázky z praxí či se přenést do jiné reality s VR brýlemi.
Budeme se na Vás těšit!
Tým Futurum

PS: Vcházejte podle šipek bočním vchodem, děkujeme.