Den otevřených dveří 14. prosince 2022

Zveme Vás na den otevřených dveří  na Střední pedagogické škole Futurum s.r.o. , který proběhne 14.12.2022 od 17 hod.

Harmonogram akce:

Prezentace PMP – 17:00 , 17:30  + 18:00 otázky

Prezentace AL – 17:00, 17:30 + 18:00 otázky

Dramatická výchova – 17:10, 17:40, 18:10

Hudební výchova – otevřeno neustále

Virtuální realita – otevřeno neustále

Výtvarná výchova  + praxe – otevřeno neustále

Během této akce budete mít možnost se setkat s našimi studenty, dozvědět se více informací o naší škole, ale i nahlédnout do učeben dramatické, výtvarné a hudební výchovy. Budete si moci také prohlédnout ukázky z praxí či se přenést do jiné reality s VR brýlemi.
Budeme se na Vás těšit!

Tým Futurum

PS: Vcházejte podle šipek bočním vchodem, děkujeme.