A jaká bude
vaše budoucnost

Vyberte si svůj obor

Vytvořili jsme prostředí, kde v rámci projektové výuky projdou všichni přípravou na maturitní předměty. Zaměřujeme se na výuku zážitkem a zkušeností se zaměřením na samostatnost žáka, k čemuž nám dopomáhá pilotní program kombinovaného vyučování. Moderní technologie jsou v tomto oboru samozřejmostí. 

Dokladem je toho opět pilotní projekt, kde spolupracujeme se zahraničními školami z Finska a Anglie a tvoříme metodické příručky pro výuku ve virtuální realitě napříč mezipředmětovými vztahy. Žákům tohoto oboru jsou prioritně nabízeny výjezdy do zahraničí.

Dny otevřených dveří

11.12.2023
17:00 – 19:00

AKADEMICKÉ/PEDAGOGICKÉ LYCEUM

29.1.2024
17:00 – 19:00

AKADEMICKÉ/PEDAGOGICKÉ LYCEUM
od 10 hodin workshop „Jeden den Futurákem“ (přihlášení na workshop na: info@spgsfuturum.cz)

Přijímací řízení pro školní rok 2024–2025

 Přijímací zkoušky se skládají z těchto částí: 

Jednotná zkouška formou písemného testu z Českého jazyka a literatury v délce 60 minut a z písemného testu z matematiky a její aplikace v délce 70 minut. Zkouška je centrálně zadávaná pro všechny uchazeče o studium v oborech zakončených maturitní zkouškou. Hodnocení jednotné

zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí z 60 %.  Další kritéria školy (tj. hodnocení prospěchu ze ZŠ nebo víceletého gymnázia a výsledky školní přijímací zkoušky) představují 40 % váhy při hodnocení uchazeče.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 30
Kritéria přijímací zkoušky jsou ke stažení
Vzorový text k pohovoru

Školné

68 000 Kč

V ceně školného:

 • Vzdělávací materiály vytvořené pedagogy školy
 • Potřeby a materiály pro vybrané specializace
 • Pronájem specializovaných prostorů pro specializace – divadelní sály, výtvarné ateliéry apod.
 • Individuální kariérní plán
 • Odborné semináře a setkávání s partnery školy
 • ISIC
 • Licence Microsoft office
 • Využití tiskárny
 • Využití školní knihovny
 • Další volnočasové aktivity v případě zájmu žáka: divadelní kroužek, školní časopis, školní parlament
 • 4 x za pololetí projektový týden v rámci kombinované výuky (vstupy, organizace, příprava, materiálu, odborný lektor)
 • Přednostní nabídka pro pravidelné setkávání s rodilou mluvčí AJ, kroužky pro pokročilé a začátečníky NJ
 • Rozšířená nabídka výuky cizích jazyků od 3. ročníku: posílená AJ, NJ x FR, RJ
 • Využívání nových technologií ve výuce – virtuální realita, 3D tiskárny, speciální programy a robotika
 • Prioritní nabídka pro zahraniční zájezdy a program Erasmus
 • Prioritní nabídka pro zahraniční spolupráci a projekty
 • Případné využití školního psychologa

Prostory školy v nově zrekonstruované budově na Praze 8. Za Poříčskou bránou 6.

68 000 Kč

Poznámky:

Povinné sportovní kurzy nejsou hrazeny ze školného.

Žáci nastupující do prvního ročníku denního studia si musejí zakoupit učební pomůcku: notebook s operačním systémem Windows 10 nebo 11 ve verzi Home nebo Profesional

Podejte si přihlášku

Chcete se připravit

Připojte se k nám a začněte svou cestu k úspěchu!

Nashledanou na naší škole, kde se učení stává dobrodružstvím a budoucnost je ve vašich rukou. Pokud máte otázky nebo chcete vědět více, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tady pro vás!

Řekli o nás: