informační schůzka pro budoucí 1. ročníky

informační schůzka pro 1. ročníky se koná 22. 6. 2022 od 17 hod.