Prevence digitální propasti

Naše škola získala v roce 2022 dotaci ve výši 35 000,- Kč z Národního plánu obnovy na nákup mobilních digitálních technologií. Z těchto prostředků byla zakoupena čtveřice notebooků.

Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům včetně těch, kteří jsou znevýhodněni tím, že mobilní digitální zařízení nevlastní. Účelem dotace je pořízení základních mobilní digitálních technologií k zapůjčení pro znevýhodněné žáky, kteří nemají k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení tak, aby je měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

Notebooky jsou určeny pro žáky a jsou k zapůjčení (krátkodobě nebo dlouhodobě) tak, aby je využívali:

  1. Jako vlastní mobilní digitální zařízení v běžné výuce v libovolném předmětu.
  2. V domácí přípravě na výuku, při výuce (prezenční i distanční), v kroužcích apod.

Veškeré výpůjčky zařízení (i ve školním prostředí) budou psány do evidence, při dlouhodobější výpůjčce bude sepsána smlouva o zapůjčení zařízení se zákonným zástupcem žáka popř. se zletilým žákem.