VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – OBOR PMP – DÁLKOVÉ

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru předškolní a mimoškolní pedagogika – zkrácené dvouleté studium – dálková forma.

Text vyhlášení naleznete v odkazu zde

Kritéria přijetí naleznete v odkazu zde